Home - Contact - Sitemap

Het privacy proof Arbo model in 2017

Wij geloven in functioneren naar vermogen en loonwaarde

Wij vinden dat het woord "ziekte" geen rol zou moeten hebben in een relatie tussen werknemer en werkgever.

Verminderde inzetbaarheid kan verschillende oorzaken hebben, maar de oorzaak van de "ziekte" is voor de werkgever niet relevant. Het gaat om de mogelijkheden voor inzet en planning. Wij geloven in het bespreekbaar maken van inzetbaarheid door werknemer en werkgever in een dialoog over het functioneren. Daarvoor hebben wij diverse hulpmiddelen beschikbaar. Lees verder

                                                                                                                

Arboexpert werkt met ervaren arbeid en organisatie experts die hier antwoorden op kunnen geven.