Home - Contact - Sitemap

Belastbaarheid voor arbeid in kaart

Bij een ontstane disbalans in belasting en belastbaarheid is het belangrijk om de belastbaarheid te bewaken en te beoordelen.

Voor de beperkingen en dus belastbaarheid wordt aan de bedrijfsarts gevraagd welke krachten en bekwaamheden (competenties), worden belemmerd door lichamelijke of geestelijke geobjectiveerde beperkingen. Hiervoor is het inzetbaarheidsprofiel (IZP) beschikbaar: https://www.nvab-online.nl/sites/default/files/bestandenwebpaginas/
Inzetbaarheidsprofiel.doc

De bedrijfsarts adviseert over de mogelijkheden tot re-integratie in de loop van een ziekteproces (als dynamisch proces) en beoordeelt daarbij steeds de arbeidsmogelijkheden en beperkingen in het licht van dat veranderende proces en de ontwikkelingen in de tijd. Bij deze advisering wordt naast de strikt medische beoordeling van mogelijkheden en beperkingen ook de informatie meegenomen uit de (spreekuur) contacten met werknemer. Het is geen beoordeling in kwantitatieve zin, maar in kwalitatieve zin. De bedrijfsarts dient aannemelijk te maken dat de gestelde beperkingen passen bij de gestelde diagnose en passen bij de ernst van de aandoening. Bron NVAB/IZP.

De FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) is een instrument van UWV Verzekeringsartsen en heeft betrekking op WIA en WIA wachttijd regels.