Home - Contact - Sitemap

Positieve gezondheid, zoeken naar juiste participatie gedrag

Voor het in kaart brengen van beperkingen (belastbaarheid) is de bedrijfsarts leidend. Hij/zij wordt echter ook gevraagd om advies over het herstellen van (positieve) gezondheid. “Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Huber, 2012).

Wij vinden de vraag of iemand zelf in staat is om regie te voeren over zijn gezondheid belangrijker dan de vraag ziek/niet ziek. Als er sprake is van beperkingen voor inzetbaarheid, volgt de vraag op welke wijze kunnen we de werknemer ondersteunen bij het verkrijgen van regie.

Als de werknemer onvoldoende zelfstandig in staat is om zelf tot herstel te komen, wordt hulp1 geboden. Ook de werkgever heeft soms aanwijzingen nodig. Als er niet reguliere randvoorwaarden (tijdelijk) zijn afgesproken is de inzetbaarheid geen 100%. Bovendien als de oorzaak niet direct gebreken van lichaamsfuncties zijn, speelt er iets anders, immers de inzetbaarheid lijkt verminderd. Zieken voelen is ziek zijn, maar dat zegt nog niks over de inzetbaarheid.

(1) Regie kunnen nemen is positief participatie gedrag, hoe kunnen we dat stimuleren. We vragen naar:

  • het hebben van positieve gevoelens
  • engagement van betrokken naar bevlogenheid
  • relaties, sociaal netwerk
  • levens- en werkdoelen
  • bereikte resultaten

We stimuleren uiteraard om een eventuele disbalans te herstellen.