Home - Contact - Sitemap

Functie match en balans

Door middel van tien competenties kan een functie match in kaart worden gebracht en beoordeeld ten opzichte van een omschreven afgesproken contractuele arbeid. Dit noemen we de "bedongen arbeid". Andere termen zijn: "zijn arbeid" of "passende arbeid".

Wat is passende arbeid?
‘Onder passende arbeid wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden (zijn/haar competenties) van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.’

Voor disfunctioneren gaat het om grond d (7:671 BW). De ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer en aan een aantal voorwaarden is voldaan.
 
Wat als niet duidelijk is waar het disfunctioneren door komt?