Home - Contact - Sitemap

Functie match, loonwaarde en werkvermogen in de praktijk

Als de veranderende functiegeschikt- heid wordt veroorzaakt door een plotselinge medische beperking, dan komen diverse processen op gang.

De uitval kan wel een medisch oorzaak hebben en de bedrijfsarts kan daarbij adviseren. Maar hoe gaan werknemer en werkgever om met de veranderende situatie en het gewijzigde werk- vermogen. Waar zit de disbalans en hoe kan de leidinggevende positief bijdragen aan de knelpunten. Een functie match onderzoek geeft daar inzicht in.

Richting einde wachttijd WIA worden onderstaande vragen steeds urgenter, omdat het UWV na de WIA datum aanneemt dat het huidige werk automatisch de nieuw bedongen arbeid wordt.

  • Kan de werknemer met zijn/haar actuele werkvermogen de overeengekomen bedongen arbeid nog wel uitvoeren?
  • Herstel is niet volledig, maar de rest beperkingen zijn niet of deels medisch objectiveerbaar, wat betekent dit voor het functioneren en beloning.

Onderzoeken en doel(en) voor een opdracht kunnen daarom zijn:

A. Loonwaardemeting & functiematch spoor 1 & 2

Ziekte of gebrek vastgesteld door de bedrijfsarts biedt ten dele het inzicht dat nodig is voor een professioneel arbeidsdeskundig advies. De functiematch & loonwaarde geven extra handvatten om sluitend te adviseren over re-integratie. Ook kan de match worden verbreedt naar andere functies in het bedrijf om mobiliteit te bevorderen. De loonwaarde geeft een indicatie voor de claimbeoordeling WIA of geeft inzicht in de verschillen.

B. Grip op functioneren 

Een afwijkende arbeidsprestatie van een medewerker kan niet of slechts ten dele worden verklaard door ziekte of gebrek. Het functioneren wordt nader onderzocht en verklaard. Eventueel worden alternatieve mogelijkheden in het bedrijf onderzocht om mobiliteit te bevorderen. Het onderzoek kan aanleiding zijn om nieuwe afspraken te maken over een functie die past bij de kwaliteiten van de medewerker.

C. Bewust kiezen voor het aanbieden van nieuw bedongen arbeid o.b.v. gerealiseerde loonwaarde, richting einde wachttijd WIA.

Biedt ook functies aan die misschien niet aan de definitie passend arbeid (in civiel recht) voldoen. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wijzigt de acceptatie plicht en criterium voor passend werk WW en als het tweede spoor nog niets heeft opgeleverd, is iets beter dan niets. Lees over dit onderwerp hier verder.

Of neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting en opdrachtkeuze.