Home - Contact - Sitemap

Inzet van de arbeidsdeskundige bij verzuim

Waarom claimt een werknemer verzuimverlof? Krijgt de werkgever de gelegenheid het verzuimverlof te beoordelen? Zou dit een probleem kunnen worden? Schakel bij problematisch verzuim de expert bij uitstek in; de arbeidsdeskundige.

Wij adviseren organisaties om te werken met een verzuimmodel vanuit de organisatie zelf. Het model van de arts, is bekend vanuit de werkwijze van de traditionele arbodiensten.

De arbeidsdeskundigen die met Arboexpert samenwerken vertalen (met toestemming van de werknemer) de medische informatie (beperkingen voor arbeid) van de bedrijfsarts naar praktische adviezen richting werkgever en werknemer.

De arbeidsdeskundige rapporteert zelfstandige over de beperkingen op medische gronden en de functionele mogelijkheden van de betrokkene voor werk. Aangesloten bedrijven kunnen daarom gebruik maken van Arboexpert en haar partners - bedrijfsartsorganisaties van deze visie en aanpak.

De arbeidsdeskundige beoordeelt de mate van arbeidsongeschiktheid, geeft adviezen over re-integratie, loonwaarde, kans op WIA instroom en coached indien nodig tijdelijk; casemanagers, management en direct leidinggevenden bij het terugdringen en beheren van verzuim.