Home - Contact - Sitemap

Heldere visie op verzuim

Arboexpert is onafhankelijk en werkt in uw opdracht. Arboexpert heeft een heldere visie op het aanpakken van verzuim en beperken van WIA instroom.

We trainen/coachen u om 80% van het verzuim zelf te begeleiden en het langdurig en problematisch verzuim (10% tot 20%) te herkennen. Voor problematisch verzuim werken we met de hiervoor opgestelde STECR richtlijn.

Om te beoordelen welke ondersteuning en aanpak voor uw bedrijf passend is, start Arboexpert met een risico analyse, die aansluit op de wettelijke verplichte Risico inventarisatie & Evaluatie. We nemen samen met u het verzuim/claim proces door en begeleiden u in het kortsluiten van het administratieve proces met externe partijen. Wilt u meer weten, neem dan contact op en/of vraag onze presentatie aan.