Home - Contact - Sitemap

Functioneren naar vermogen

Van interventie naar preventie en andersom

Als we de focus verleggen van claimmelding door ziekte, naar een signaal tot mogelijk verzoek om passende arbeid, hoef je ook als werkgever niet meer te wachten op een ziekmeldingsclaim, maar kun je als werkgever preventief aan de slag met functioneren. Door een dialoog te starten en opties beschikbaar te stellen ruim voordat een claim op verzuimverlof nodig is. Dit kan zodra er sprake is van vragen over het (goed of te verbeteren) functioneren.

Goed functioneren is leidend

Hierbij hebben beide partijen een verantwoordelijkheid, die niet overdraagbaar is. Bovendien spelen er privacy aspecten, waar je natuurlijk zorgvuldig mee om dient te gaan.

Invalshoeken wie start het proces?

  • De werknemer, met een zelf analyse,  met of zonder een scan en/of ondersteuning van een coach. Maakt hij/zij in vrije wil de stap naar de werkorganisatie om zijn/haar duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken? Of maakt hij/zij andere levenskeuzes.
  • Via WAI/WWI/DIX instrument(en), werken aan de vloeren (van het huis van werkvermogen), op grond van feedback uit WAI/WWI- (of andere instrumenten) scores op organisatie niveau.
  • Uit functionerings-signaal gesprekken, waarbij een coach of Werkvermogen expert in een gesprek feedback geeft over de duurzame individuele inzetbaarheid van de werknemer. Hoe en met wie wordt dan de stap gemaakt naar de drie dimensies op de werkvloer, waarbij communicatie met en wil tot veranderen ook vanuit het werkgever/organisatie perspectief gewenst en nodig is. Passend bij een duurzame organisatie en goed werkgeverschap.
  • De traditionele claim op verzuimverlof en een brede analyse waarbij het analyse deel, vertrouwelijk is en alleen met toestemming, deels teruggekoppeld wordt aan de werkgever en dan alleen wat betreft het deel wat nodig is voor de re-integratie, terugkeer naar het eigen of passend werk.

De manier waarop de werknemer werkverzuim meldt is een keuze!

  1. Ga ik naar mijn werkgever en vraag ik om passend werk en zoek ik gezamenlijk met leidinggevende, verzuimcoach, begeleider een oplossing of
  1. Meld ik me eenzijdig ziek, zonder mijn leidinggevende/werkgever in de gelegenheid te stellen om passend werk aan te bieden of te organiseren (o.b.v. wat ik nog wel kan)

Hoe bepaalt u de begeleidingsbehoefte en door wie?

Start met de competentie (mis) match die de meeste aandacht verdient!

Waar liggen de aandachtsgebieden voor actie en waar is medicaliseren nodig?

Wat is de EDSO - balans

Neem contact met ons op en we nemen de vragen graag met u door.