Home - Contact - Sitemap

Helpdesk

Tienmaal per jaar heeft de onderneming recht op het stellen van vragen op het gebied van verzuim, preventie, Wet poortwachter, Wet WIA, Wet ARBO en Wulbz. Deze helpdesk behelst geen juridisch advies, maar het betreft arbeidsdeskundige en veiligheidskundige adviezen op ieder gewenst moment en staat los van lopende verzuim en WGA claims. Er gelden wel de volgende spelregels:

  1. Fair use, de helpdesk is bedoeld als service, vrager mag niet verwachten dat de helpdesk als schaduwadviseur het volledige traject begeleid.
  2. Vragen worden beantwoord door deskundige personen, maar blijven beperkt tot algemene adviezen, voor adviezen voor een individuele situatie kan een advies opdracht worden verleend.
  3. Vragen kunnen telefonisch gesteld worden of per email. Beantwoorders dienen in te staan voor de antwoorden. Mondelinge beantwoording van korte telefonische vragen zijn echter niet altijd de beste manier om alle nuances van het antwoord goed over te brengen. Als de vrager werkelijk op het advies wil kunnen afgaan, kan de beantwoording op schrift worden gesteld. Deze kosten zijn niet opgenomen in de helpdesk. Hiervoor kan verrichting worden aanboden.
  4. Gelet op het mondelinge karakter van de vraagstelling en beantwoording ervan, behoeft geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Bij complexe vragen of situatie die een werknemersvisie en/of werkgeversvisie vereisen wordt aan de vrager voorgesteld om een opdracht op locatie te verstrekken.
  5. Afhankelijk van de urgentie wordt de vraag beantwoord. De beantwoorder streeft er naar om de vraag binnen enkele werkdagen te beantwoorden. De beantwoorder koppelt beantwoording die langer dan 48 uur duurt, naar de vrager tijdig terug. 
  6. De vrager kan de vraag telefonisch, via linkedin of per email stellen. Bij vragen per email wordt de vrager teruggebeld. De beantwoorder kan ook per email terugkoppelen. Afhankelijk van de aard van de terugkoppeling en service, mag niet zonder aanvullende opdracht, aan deze terugkoppeling een schriftelijke advies status worden aangenomen. 
  7. Adviezen worden beperkt door de algemene voorwaarden van de beantwoorder. Elke aansprakelijkheid omtrent de beantwoording wordt afgewezen. Nadrukkelijk zijn alleen de algemene voorwaarden van de beantwoorder van toepassing.