Home - Contact - Sitemap

Beoordelen, adviseren en coachen

Waar nodig kunt u een beroep doen op onze expertise bij uw risico’s, verzuimbeleid en arbo uitvoering.

Wij beoordelen de risico’s en adviseren en coachen u bij de aanpak van problemen en het doorvoeren van oplossingen. We kunnen uw te maken keuzes met kosten/baten analyses (business-case-analyses) onderbouwen.

Uiteraard blijft u zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden, arbeidsverzuim en arbeidsproductiviteit binnen uw organisatie.