Home - Contact - Sitemap

Wij maken de leergang voor u op maat

Workshop 1: Regie op duurzame inzetbaarheid en arbeidsverzuim

Hoe de verzorgingsstaat zich transformeert naar een activerende participatiemaatschappij. De werkgever tot “verzekeraar” die vanwege de nieuwe financiële, juridische en sociale gevolgen anders kijkt naar arbeidsverzuim en re-integratie en de inrichting van zijn eigen organisatie. Hoe ga je de activering van arbeidsverzuim zowel sociaal als zakelijk behandelen? Onderdelen: directie/MT, leidinggevenden, het maken van een activeringsmap, training activeringsgesprekken, toolbox verzuimmanagement. Verzuim is uit, activeren is in.

Workshop 2: Business case analyse en de 7 facetten van verzuim

Deel 1: Welke facetten spelen er bij verzuim, breakdown van de werkzaamheden gedurende 104 weken. Wie heeft er procuratie bij verzuimschade. Kansberekening verzuim en WIA. Welke harde cijfers zijn daarbij voorhanden zoals de meldingsfrequentie, het verzuimpercentage,  de verzuimduur/uitstroomcurve. Wat betekent dit voor een te verwachten verzuim.
Deel 2: Kansberekening verzuim en WIA. Wat is het optimale eigen risico voor verzuimschade eigen rekening. Hoe richt je “SIE” (self insured entity) in. Welke claim en risk management instrumenten staan er tot je beschikking. Het proces van claimmelden. Van verzuimgeval voor de casemanager naar een businesscase voor de manager, tot een claimproces bij de verzekeraar.                                                   

Workshop 3: Claim versus Analyse

Hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie verkregen bij de analyse. Wat zijn de rechten van werkgever en verzekeraar bij en na risico overdracht? Op grond van welke polis is er dekking. Is er sprake van een claim? Welke polisvoorwaarden geven de verzekeraar recht tot (en tot welke) informatie. Bespreken van diverse uitwerkingen per arbo model. Wie organiseert de integrale analyse? Wat betekent dit voor rollen en rechten. Wat voor rapportages en hoe kun je het proces tot een rapportage zorgvuldig inrichten.

Workshop 4: Effecten van aandoeningen vertalen naar competenties op de werkvloer

De leidinggevende of WIA preventie desk als claimbeoordelaar De bedrijfsarts als adviseur medische belastbaarheid. De arbeidsdeskundige als opdrachtnemer van de claim / schadebehandelaar, met een integraal advies op de relevante (7) facetten van verzuim. Gemeenschappelijke medische arbeidsdeskundige dienstverlening. Een methodische vertaling van aandoeninginformatie en effecten naar competenties of de werkvloer. De bedrijfsarts beheert de medische en vertrouwelijke informatie die onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt. De arbeidsdeskundige geeft adviezen over de effecten in de werksituatie, doet voorstellen over passend werk, stelt tweezijdige competentie analyses op. Adviseert en coacht betrokkenen bij de effecten en aanpassingen op de werkvloer.

Neem contact op met Johannes van der Wal, bel 06-51 22 22 63 of mail jvanderwal@arboexpert.nl 

Tarieven zijn afhankelijk van de wensen: Invulling van de workshop (trainers, acteurs, materialen en locatie)