Home - Contact - Sitemap

Objectief (niet-productgericht) advies

Mocht u bovendien besluiten om risico’s te verzekeren, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij werken samen met  een aantal gespecialiseerde bureaus passend bij uw bedrijfsgrootte en branche. Onze aanpak is erop gericht dat:

  • U inzicht krijgt in risico’s van uw organisatie en de consequenties daarvan op de organisatie.
  • Ondersteuning, bij risico’s accepteren, beheersen, verkleinen en overdragen.
  • De gevolgen van keuzes op processen en activiteiten forecasten.