Home - Contact - Sitemap

Regres Manager

Regres is het recht om schade te verhalen op een aansprakelijke derde. Werkgevers worden geconfronteerd met loonschade door verzuim van werknemers. Veel werkgevers vinden het echter 'te ingewikkeld' of 'te veel rompslomp' om deze schade te verhalen.

Wat is Regres Manager?
Regres Manager is een dienstverlening van Arboexpert in samenwerking met Regres Verzekerd. Bij Arboexpert en Regres Verzekerd werken professionals met tientallen jaren ervaring in de verzekeringsbranche. Regres Manager biedt hulp op het complexe terrein van het verhalen van "regres" schade.

Waarom Regres Manager?
Regres Manager behartigt de belangen van diverse partijen die direct of indirect schade lijden door een ongeval. Kan een partij aansprakelijk worden gesteld? Dan verzorgen wij het verhalen van de schade binnen de wettelijke mogelijkheden. Als er géén aansprakelijke partij is doet Regres Manager - voor particulieren - onderzoek naar eventueel bestaande verzekeringen waarop een beroep mogelijk is.

De Regres Manager werkt voor:
Werkgevers, particulieren, zorg- en inkomensverzekeraars en gevolmachtigde assuradeuren. Voor werkgevers verzorgt Regres Manager het verhalen van loonschade. Voor slachtoffers zelf verrichten wij onderzoek naar eventueel aan te spreken verzekeraars, bijvoorbeeld bij ongevallenverzekeringen. Voor verzekeraars en gevolmachtigde assuradeuren verzorgt Regres Manager het verhaal van uitgekeerde schade. Regres Manager is een transparante samenwerking van Arboexpert en Regres Verzekerd. De dienstverlening van Regres Manager wordt verzorgd door de specialisten van Regres Verzekerd.

Vul hier uw claimaanvraag voor regres schade in.