Home - Contact - Sitemap

Volmacht kantoren

De afgelopen vijf jaar zijn er meer verzuimvolmachten afgegeven door verzekeraars dan de 30 jaar ervoor.

Volmachtkantoren kiezen om uiteenlopende redenen om het schade acceptatie en handling proces bij verzuimclaims te insourcen. De ICT mogelijkheden bieden echter tot nu toe twee opties:

  1. Vrijheid van Arbo-dienstverlening, maar geen éénduidig proces van claimmelding en handling. Wat vaak betekent dat een bedrijf de verzuim- en claimmeldingen aan twee loketten moet doorgeven.
  2. Eén op één samenwerken met één arbo-dienstverlener, met een geintegreerd ICT systeem.

Verzuimproducten met een verplichte keuze voor één arbo-dienst belemmeren de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en zorgt voor een verspreide rol van de Arbo-dienst en haar vertegenwoordigers. Is de Arbo-dienst nog wel in staat objectief beoordelingen te doen als ze ook taken krijgen vanuit de claim beoordeling. Welke gedragscode(s) is van toepassing.

Professionals die niet erkennen dat deze rolconflicten spelen, zijn zich hiervan vaak niet bewust. Als persoon/professional handelen ze vaak nog wel in het belang van werkgever en werknemer, maar in de keten van handelingen kunnen rolconflicten tot ongewenste situaties leiden. Arboexpert erkent de werking van het verzuimproces en het secondaire claimproces en begeleidt volmachtkantoren in hun inrichtingskeuzes.