Home - Contact - Sitemap

WIA

Het kabinet heeft besloten n.a.v. de WIA evaluatie het hybride uitvoeringssysteem in takt te laten. De WGA premie differentiatie formulie wordt wel enigszins aangepast. De correctiefactor was in 2011, 1,96, zonder aanpassing zou deze factor boven de 2 uitkomen. De correctiefactor wordt voor 2012 1,9. Er komt een minimumpremie voor grote werkgevers van 25% van de gemiddelde premie.

De Correctiefactor voor de WGA blijft ook in 2012 hoog:  1,9 

Op 1 september 2011 heeft het UWV de parameters bekend gemaakt voor de WGA 2012. Het onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) waarvoor jaarlijks een gedifferentieerde premie wordt vastgesteld. Hierdoor betalen middelgrote bedrijven (100 tot 500 werknemers) na WGA instroom, nu bijna het dubbele aan WGA lasten, dan dat er aan WGA uitkeringen aan (ex)-werknemers wordt uitbetaald. Bij een aantal WGA instromers tegelijk, kan dat in de tonnen lopen. Een risico dat niet elk bedrijf zich kan permitteren. Met een eenvoudig Excel programma is de schade zo voor te rekenen. Veel P&O-ers zijn zich niet bewust van deze risico’s en kosten.

Wilt u een aantal scenario's door laten rekenen om te beoordelen of verzekeren voor u interessant is of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Johannes van der Wal.


Meer informatie »