Home - Contact - Sitemap

IVA (Inkomens Voorziening Arbeidsongeschikten)

Werknemers die na een periode van 104 weken verzuim nog steeds beperkingen hebben voor arbeid worden door het UWV gekeurd. Als blijkt dat de betrokken werknemer meer dan 80% van zijn verdiencapaciteit verliest en hij is bovendien duurzaam volledig arbeidsongeschikt, krijgt de betrokkene recht op een IVA uitkering.

Duurzaamheid:

Momenteel wordt 60% van de instroom in de WIA, beoordeelt op klasse 80%-100% arbeidsongeschiktheid, maar is duurzaamheid van de ongeschiktheid volgens het UWV nog onvoldoende aangetoond. Deze personen ontvangen dan geen IVA maar een WGA uitkering. De IVA uitkeringslasten worden uit het Aof fonds (waaruit ook de WAO uitkeringen worden betaald) gefinancierd. Deze premie is voor alle bedrijven gelijk. De WGA wordt gefinancierd uit de Whk (werkhervattingskas) voor de publieke uitvoering. Deze lasten worden omgeslagen naar het individuele bedrijf. Een IVA of WGA beschikking kan meer dan € 100.000 verschil in premie lasten betekenen. Een controle op een juiste UWV beoordeling is daarom verstandig.

Sinds de invoering van de Wet WIA kunnen bedrijven kiezen voor het publieke bestel voor uitvoering en financiering van de WGA uitkeringen of voor een private uitvoering. In beide gevallen betaalt de (ex)werkgever van de WGA uitkeringsgerechtigde de uitkeringen in de WGA gedurende 10 jaar. Het maakt daarom voor het bedrijf financieel heel veel verschil of een werknemer recht op IVA krijgt in plaats van de WGA. Zodra er sprake is van duurzaamheid wat betreft de beperkingen is een herboordeling verstandig. Wij adviseren u hierover uiteraard graag nader.


Meer informatie »