Home - Contact - Sitemap

WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

Werknemers die na een periode van 104 weken verzuim nog steeds beperkingen hebben voor arbeid worden door het UWV gekeurd. Als blijkt dat de betrokken werknemer meer dan 35% van zijn verdiencapaciteit verliest en hij is niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt, krijgt de betrokkene recht op een WGA uitkering.

Sinds de invoering van de Wet WIA kunnen bedrijven kiezen voor het publieke bestel voor uitvoering en financiering van de WGA uitkeringen of voor een private uitvoering. In beide gevallen worden de WGA uitkeringen van de WGA uitkeringsgerechtigde in rekening gebracht bij de (ex) werkgever voor een periode van 10 jaar.

In het publieke bestel door middel van achteraf premie differentiatie. Bij een verzekeraar via een verzekeringspremie die een toekomstig risico afdekt. Die optie noemt men WGA eigen risico dragen. Toestemming en vrijstelling van WGA-belastingplicht,  wordt door de Belastingdienst verstrekt, na het invullen van een formulier en in combinatie met een plicht tot verzekeringen.

Vanaf dat moment zijn toekomstige zieke werknemers die een WGA uitkering krijgen gedurende de verzekeringsperiode gedekt en ontvangt het bedrijf na een tijdige claimmelding, een uitkering. Een onderneming die WGA eigen risico drager wordt, is naast financieel aansprakelijk (waarvoor dekking is) ook verantwoordelijk voor de re-integratie activiteiten gedurende 10 jaar. De organisatie wordt een Z.B.O. (zelfstandig bestuurs Orgaan).


Meer informatie »