Home - Contact - Sitemap

Partners

Arboexpert werkt samen met u, met uw medewerkers, interne- en externe deskundigen. We beschikken over een omvangrijk netwerk van collega veiligheidsdeskundigen en arbeidsdeskundigen. Wij zijn onafhankelijk, maar werken nauw samen met volmachtkantoren en verzekeraars. Voor het afsluiten van verzekeringen kunt u desgewenst een beroep doen op uw eigen of met ons samenwerkende assurantie specialisten.

Verzuimintermediair
Arboexpert werkt samen met diverse assurantie advies kantoren gespecialiseerd in verzuim en WIA of met een eigen verzuim/EB afdeling. Zoals Raetsheren van Orden, Multisafe en de Keyzer Breda. Voor meer informatie en een referentie naar een accountmanager passend bij uw branche en bedrijfsgrootte kunt u contact met ons opnemen.

Arbo dienstverleners
Arboexpert is onafhankelijk en werkt samen met de door u geselecteerde arbo dienstverlener(s). Uiteraard hebben wij goede contacten met diverse gespecialiseerde bureaus, landelijk werkende Arbo-diensten en zelfstandig gevestigde deskundigen. Met bedrijfsartsen op spreekuur locaties of bij u op het bedrijf. Inclusief opties voor een casemanager bij u gedetacheerd of op (telefonische) afstand. Alle vormen binnen een maatwerk regeling zijn mogelijk.