Home - Contact - Sitemap

Inside Case Management

De preventie medewerker staat centraal in de nieuwe ArboWet. Verder is de bedrijfsarts niet meer verantwoordelijk voor de (verzuim) begeleiding, maar is het bedrijf dat zelf. Maar de privacy eisen over wat je nog mag vragen worden juist strenger.

Wij geloven dat je in de communicatie met je personeel het woord "ziekte" moet vervangen door inzetbaarheid, hoe doe je dat en waar loop je dan allemaal tegen aan?

Arboexpert werkt daarom samen met werkgeversadviseur Inside Case Management. De consultants van ICM ondersteunen bedrijven in het correct bevragen van werknemers over hun mogelijkheden, geven proces adviezen aan de werkgevers bij stagnaties in het poortwachter proces, bereiden een eventueel juridisch dossier voor. Ze kunnen eventueel ook tijdelijk een case namens en in de rol van werkgever/leidinggevende overnemen. Dat doen ze transparant naar de werknemer, maar wel in het belang van de werkgever.

Inside Case Management is geen Arbodienst en presenteert zich ook nooit als zodanig. Het is een extra ondersteuning voor werkgevers die het even lastig hebben bij de verzuim begeleiding of bij de inrichting van taken zoals die van de preventie medewerker.