Home - Contact - Sitemap

Nieuws en actualiteiten 2011 rondom verzuim en WIA

Passende arbeid van arbeidsongeschikte werknemer is nieuwe bedongen arbeid

Op het moment dat een werknemer zijn eigen (bedongen) werk niet meer kan uitvoeren, dan dient in het kader van de re-integratie gekeken te worden wat de persoon nog wel kan doen bij de eigen werkgever. Vaak wordt hierbij een arbeidsdeskundige betrokken. Als de persoon geheel iets anders gaat doen, in een bestaande vastgelegde functie, dan kan de persoon deze nieuwe functie aanvaarden. Het wordt anders als er alleen passend werk wordt georganiseerd en geen nieuw contract wordt overeengekomen omdat bijvoorbeeld de WIA beoordeling wordt afgewacht. Bijvoorbeeld omdat de beperkingen nog niet dusdanig duurzaam zijn dat van een eindsituatie sprake is. Er ontstaat dan een dilemma, blijft de werknemer in aangepaste arbeid werken of is dit nieuw bedongen arbeid. Dit is van groot belang omdat in dat laatste geval er weer een nieuw recht op loondoorbetaling tijdens ziekte gedurende 104 weken ontstaat. De omstandigheden en wegingsfactoren zijn zodanig specifiek dat de uitkomst van geval tot geval kan verschillen.

 

Screening WIA beoordeling steeds belangrijker

Wij adviseren om alle WIA beoordelingen zorgvuldig te screenen en in (bijna) alle gevallen de mogelijkheid van beroep en bezwaar te overwegen. De WGA uitkeringsregels, naast een gedeeltelijke dienstverband zorgen voor een complexe situatie met verschillende financiële gevolgen. De besparingen of extra lasten, door verhoging van de premiedifferentie of claimmogelijkheden bij verzekeraars vragen een zorgvuldige beoordeling van de situatie. Wij hebben een team van diverse premie-terughaal specialisten, waarmee we samenwerken.

 

Pilot Workability / werkvermogen

Arboexpert doet mee aan de pilot Werkscan/WAI van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en kan daardoor de Workability Index, tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Er gelden wel een aantal pilot voorwaarden, zoals het beschikking stellen van data voor onderzoek. Het werkvermogen heeft een belangrijk causaal verband met arbeidsproductiviteit en langdurig verzuim. De inzet van de WAI als instrument om werkvermogen te monitoren kan tienduizenden euro’s besparen op voorkomen van verzuim en het verhogen van arbeidsproductiviteit.

 

Subsidie gedragsveranderingsprojecten

Arboexpert heeft in samenwerking met MI Systems zich ingeschreven als projectbegeleider bij trajecten tot gedragsverandering voor veiligheid. De subsidie kan oplopen tot €. 4.125,- en biedt dus in deze tijden de mogelijkheden om toch te investeren in verzuim, veiligheid en gezondheid.

Tot 1 april is er de mogelijkheid om WGA eigen risico drager te worden per 1-7-2011

Bedrijven die nog geen eigen risico drager zijn, kunnen dat tot 1 april aanvragen. Het zal dan ingaan op 1 juli 2011. Gelet op de WGA factoren die de premiedifferentiatie bepalen is het beoordelen van Eigen Risicodrager worden weer zeer actueel.Gelet op de WGA factoren die de premiedifferentiatie bepalen is het overwegen om Eigen Risicodrager te worden weer zeer actueel. De regering heeft nog steeds geen beslissing genomen over de definitieve uitvoering, maar mocht ze dat wel doen, dat zou dat kunnen betekenen dat bedrijven die nog geen eigen risico drager zijn, gezamenlijk de staartlasten van de mede achterblijvers mogen financieren.

Wat is de trend van het werkgeversrisicopercentage 2011/2012

Het landelijke werkgeversrisico percentage is een belangrijke grondslag bij de vaststelling van de correctiefactor in de WGA formule. Prognoses van het UWV zelf geven aan dat de correctie factor weer zal gaan dalen in 2012. De correctie factor is nu 1,96. Nu betekent deze factor dat een uitkering van een WGA uitkeringsgerechtigde (ex) werknemer een bedrijf een bijna 2 x zo hoge gedifferentieerde premie kan opleveren of indien lager en snelle stijging tot het maximum. Diverse deskundigen wijzen er echter op dat de correctie factor nog wel eens hoger kan gaan worden. Het gevolg hiervan is dat bedrijven met bestaande WGA instroom en schade, ook maar beter WGA eigen risico drager kunnen worden.

 

ZBO en sanctie reglement belangrijke kaders voor de WGA ERD

Op basis van een discussie op linkedin heeft CDA kamerlid Omtzigt vragen gesteld aan staatssecretaris de Krom met verzoek tot meer regels en duidelijkheid over de rechten en plichten van de WGA eigenrisico drager en de WGA uitkeringsgerechtigde. De Krom geeft in de beantwoording aan dat hier geen nadere regels over komen, omdat dit door werknemers en werkgevers samen vastgesteld kan worden. Het belang van een duidelijk ZBO & sanctie reglement en in WGA gespecialiseerde arbeidskundigen en Casemanagers hiermee benadrukkend. De WGA managers van Arboexpert starten daarom altijd met een screening van het ZBO reglement en het organiseren van een intake en re-integratie visie van de betrokkene. Vanaf dat startpunt wordt gezocht naar het optimale traject tot arbeidsparticipatie.

 

Workshop WGA

Arboexpert biedt in samenwerking met een aantal WGA specialisten de mogelijkheid om een workshop WGA te volgen. Het eerste deel gaat over de wetgeving WIA, Ziektewet en BW. Het tweede deel gaat over de verzekeringstechniek WGA privaat en publiek. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de workshop “in huis” worden gegeven. Indien gewenst kan ook accreditatie voor PE punten worden aangevraagd als dit relevant is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Hoewel deze nieuwsbrief met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De artikelen zijn niet bedoeld voor individuele situaties en adviezen. Elke aansprakelijkheid voor gegeven adviezen op basis van deze informatie wordt uitgesloten. Voor adviezen in individuele situaties adviseren wij u contact opnemen met Arboexpert. Verveelvoudiging of doorzenden na overleg.