Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief mei 2009, jaargang 3

Onlangs is een werkgever veroordeeld (zie artikel 3), wegens het ten onrechte stopzetten van loondoorbetaling. Ook blijkt in de praktijk dat werkgevers het erg moeilijk vinden om passend, tijdig en op maat te sanctioneren. In deze nieuwsbrief wordt daarop ingegaan. Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Hoewel deze nieuwsbrief met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De artikelen zijn niet bedoeld voor individuele situaties en adviezen. Elke aansprakelijkheid voor gegeven adviezen op basis van deze informatie wordt uitgesloten. Voor adviezen in individuele situaties adviseren wij u contact opnemen met Arboexpert. Verveelvoudiging of doorzenden na overleg.