Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief mei 2009, artikel 2

De vragen aan de bedrijfsarts bij het vorige onderwerp; ingeval van beperkingen voor arbeid bij ziekte, waren:

  • Kunt u als professionele bedrijfsarts de beperkingen voor arbeid op medische gronden in kaart brengen? Dus specifiek:
  • Beperkingen voor arbeid
  • Beperkingen op basis van medische gronden

De antwoorden hierop zouden kunnen zijn:

Antwoord bedrijfsarts 

Zijn deze beperkingen kritisch t.o.v. van taken en uitvoering in het werk

Naar aanleiding van de beperkingen, kan de organisatie beoordelen of verzuim geoorloofd is.

Ja, er zijn beperkingen voor arbeid op medische gronden, zie probleem analyse. Ziek zijn.

Beperkingen/belastbaarheid van de werknemer in relatie tot belasting in het werk.

 

  • Onderzoek of er benutbare mogelijkheden zijn in eigen of ander werk. Dat kan intern beoordeeld worden of met behulp van externe deskundigen.

Ja, er zijn beperkingen voor arbeid, maar (nog) niet vast  te stellen op medische gronden, zie probleem analyse. Ziek voelen, nog onduidelijk over ziek zijn.

Beperkingen/belastbaarheid van de werknemer in relatie tot belasting in het werk,

voorkomen van verhogen van beperkingen,

zorgplicht werkgever.

 

  • Onderzoek of er benutbare mogelijkheden zijn in eigen of ander werk. Dat kan intern beoordeeld worden of met behulp van externe deskundigen.
  • De mogelijkheden van (tijdelijk) aangepast werk kunnen kans op verdere uitval en/of beperkingen verlagen.

Nee, er zijn geen beperkingen voor arbeid, maar er zijn wel klachten / beperkingen in het algemeen. Ziek voelen  / niet gezond voelen.

Beperkingen/belastbaarheid in relatie tot werk en privé,

preventieve maatregelen,

zorgplicht werkgever.

 

  • Er zijn wel benutbare mogelijkheden in eigen werk
  • Alternatief de mogelijkheden van (tijdelijk) aangepast werk kunnen kans op verdere uitval en/of beperkingen verlagen.

Nee, er zijn geen beperkingen voor arbeid en geen beperkingen op grond van de klachten. Ziek voelen  / niet gezond voelen.

Beperkingen/belastbaarheid in relatie tot werk en privé,

preventieve maatregelen,

zorgplicht werkgever.

 

  • Er zijn wel benutbare mogelijkheden in eigen werk
  • Bespreken functioneren en bespreken waarom klachten melden en/of ziek melden