Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief mei 2009, artikel 3

Loondoorbetaling tijdens ziekte ten onrechte stopgezet In deze procedure speelt o.a. de vraag of de werkgever terecht de salarisbetaling heeft stopgezet, toen de werknemer zich opnieuw heeft ziekgemeld op de dag dat zij, volgens het reintegratieplan, had moeten verschijnen op het werk. LJN: BH0212,Sector kanton Rechtbank Rotterdam , 926551

Het sanctioneren door een werkgever van de werknemer bij een belemmering van de re-integratie is een lastig middel voor veel bedrijven. Helaas eist het UWV dit middel om aan te tonen dat de werkgever al het mogelijke heeft gedaan om de werknemer te dwingen om medewerking te verlenen. Is de werkgever dus te meegaand met de werknemer dan wordt hij achteraf beboet door het UWV. Is de werkgever te streng, dan is er kans dat de rechtbank vindt dat de loondoorbetaling ten onrechte is stopgezet.

In een dergelijke situatie kan een deskundigen oordeel verstandig zijn, maar dat moet dan natuurlijk wel tijdig aangevraagd en snel worden uitgevoerd. Verstandig is om bij twijfelgevallen de timing van het opschorten van de loondoorbetaling goed te plannen. Stel dat de werkgever van mening is dat er sprake is van belemmeren. Dan dient de werknemer eerst gewaarschuwd te worden. 

Op dat moment vraagt de werkgever een deskundigen oordeel aan. (Vraag: is er sprake van belemmeren van de re-integratie door werknemer?). Blijft de werknemer weigeren, dan kondigt de werkgever opschorten van het loon  aan, met een ruime aankondigingperiode. Hierdoor zal de periode van daadwerkelijke opschorting tot de uitkomst van het deskundigen oordeel relatief kort zijn. Het UWV constateert dan een werkgever die strak de regels uitvoert en zal in het advies aangeven onder welke voorwaarden de werknemer wel geacht wordt mee te werken. Op dat moment kan de loon opschorting weer ongedaan gemaakt worden.