Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief mei 2009, artikel 4

Voorbeeld brief waarschuwen loonsanctie: Het is niet nodig dat u juridisch kunt bewijzen dat er sprake is van belemmering. Het gaat erom dat u meent (voelt) dat er sprake is van belemmering. Uiteraard dient u wel gronden te hebben waarop u uw mening baseert. Het UWV beoordeelt als onaf-hankelijke instantie of er echt sprake is van belemmering en adviseert partijen in het deskundigen oordeel. Uiteindelijk bepaalt echter de rechter.

Voorbeeld brief waarschuwen loonsanctie:

Geachte heer W. de Groot,

Op xx-xx-xxxx 2009 hebben wij geconstateerd dat u de gemaakte afspraken die zijn gemaakt [xx-xx-xxxx] niet door u zijn nagekomen, in het kader van de re-integratie.

Wij zijn van mening dat hiermee de re-integratie wordt belemmerd. Wij willen u middels deze brief waarschuwen dat wij, (als wij van mening zijn dat de re-integratie wordt belemmerd), u dienen te sanctioneren, door het loon op te schorten.

Wij vertrouwen erop dat het zover niet hoeft te komen en verzoeken u op xx-xx-xxxx de situatie te bespreken en u voortaan aan de afspraken te houden.

>facultatief> Wij hebben een deskundigen oordeel bij het UWV aangevraagd om een onafhankelijk advies te ontvangen over ons oordeel en uw medewerking >>

 

Met vriendelijke groet,