Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief mei 2009, artikel 5

TIPS:

  • Het zijn eenvoudige brieven, maar er kan snel veel emotie achter schuil gaan.
  • Wacht daarom niet tot de laatste druppel in de emmer, maar zoek een passende aanleiding. Twijfelt u, kies dan voor een open gesprek.
  • Bijt uzelf ook niet vast in uw eigen (subjectieve) beoordeling, maar blijf in staat ook de argumenten van de werknemer te wegen en te honoreren.
  • Vaak is de werknemer helemaal niet bewust van zijn acties. Voorkom dat het een spel wordt van welles nietes. Dus blijf praten, maar leg ook vast!
  • Blijf openstaan voor rede en stel uw mening zo nodig bij. Het gaat om het proces op gang te krijgen/houden niet om uw gelijk.
  • Doel is om er samen uit te komen, met respect voor elkaars belangen, rechten en plichten.


Voorbeeld brief opschorten loonsanctie:

Geachte heer W. de Groot,

Op xx-xx-xxxx hebben wij u per brief gewaarschuwd dat wij van mening zijn dat de re-integratie wordt belemmerd. Wij hebben u verzocht de gemaakte afspraken na te komen. Wij zijn van mening dat u dit tot op heden onvoldoende heeft gedaan.

Wij zullen daarom per xx-xx-xxxx het loon opschorten. Wij hebben op xx-xx-xxxx een afspraak met u ingepland om de situatie te bespreken. Nogmaals verzoeken wij u dringend u aan de gemaakte afspraken en onze aanwijzingen te houden, zodat wij de loonopschorting niet hoeven uit te voeren of snel kunnen beëindigen.

Deze loonopschorting is een wettelijke verplichte actie die wij als werkgever verplicht zijn uit te voeren als wij van mening zijn dat u zich niet aan afspraken houdt en daardoor de re-integratie wordt belemmerd.

>facultatief> Zoals aangekondigd in de brief van xx-xx-xxxx hebben wij inmiddels het Deskundigen Oordeel door het UWV in gang gezet, wij verwachten op korte termijn het oordeel. Aan  de hand van dit advies zullen wij beoordelen of wij de loonopschorting niet hoeven uit te voeren of kunnen intrekken.>>

Met vriendelijke groet,