Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief september 2009, jaargang 3

In deze nieuwsbrief aandacht voor de griep pandemie en uw mogelijkheden om daar wat aan te doen. Ook zijn op 11 september 2009 de WGA premies 2010 gepubliceerd. Werknemers die in de WGA instromen zorgen in het publieke bestel voor een enorme stijging van het percentage op de WGA beschikking. Ook de minimum premie voor kleine werkgevers is aanzienlijk verhoogd. Tot slot aandacht voor maatregelen die je kunt/moet nemen bij het niet nakomen van voorschriften bij ziekteverzuim.

Hoewel deze nieuwsbrief met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De artikelen zijn niet bedoeld voor individuele situaties en adviezen. Elke aansprakelijkheid voor gegeven adviezen op basis van deze informatie wordt uitgesloten. Voor adviezen in individuele situaties adviseren wij u contact opnemen met Arboexpert. Verveelvoudiging of doorzenden na overleg.