Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief september 2009, Artikel 4

Terecht ontslagen op staande voet, bij overtreden voorschriften bij ziekteverzuim

Werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij tijdens arbeidsongeschiktheid ander werk zou hebben gedaan. Na meer dan een jaar ziekte adviseert de bedrijfsarts aangepaste werkzaamheden. De werknemer start wel, maar na een dag komt hij niet meer, omdat aldus werknemer, zijn fysiotherapeut de aan hem opgedragen werkzaamheden te belastend vindt. De werknemer  heeft daarop niet hervat. Enkele weken later ziet de bedrijfsleider de werknemer een vrachtwagen lossen. Het blijkt dat de betrokken werknemer regelmatig werkzaamheden voor anderen verrichte. Het bedrijf waarvoor hij dat deed verklaren dat schriftelijk: “Hij hielp ook bij het lossen door het dekzeil van de vrachtauto open te maken, te helpen met het duwen van de pallets als dat nodig was (omdat het niet alleen met de heftruck lukte) en het aantrekken van spanbanden etc. Op geen enkele manier heb ik de indruk gekregen dat hij daarbij beperkt was doordat hij last had van zij rug of andere klachten.” De rechter wijst de eisen van de werknemer af en verklaart het ontslag gegrond.  ljn=AU9112

In dit geval oordeelt de rechter dat het terecht is dat betrokken werknemer wordt ontslagen. Nu is er wel voldoende bewijs aldus de rechter dat de betrokkene ander werk deed. Het werk wat hij deed was inclusief werk waarvoor hij volgens zijn medische beperkingen, ongeschikt voor was. Ook het duidelijk zakelijke karakter, de periode waarop dit heeft gespeeld en het feit dat hij werkzaamheden deed waarvoor hij beperkt zou zijn, zullen in het oordeel hebben meegewogen.

Het besluit om een werknemer op staande voet te ontslaan heeft behoorlijke consequenties. Afhankelijk van bewijsmogelijkheden en situatie zal de rechter oordelen. De uitkomst is echter vaak onzeker voor betrokken partijen en de belangen zijn dan groot. Echter lang niet altijd is alle informatie (bewijsbaar) beschikbaar op het moment dat besloten moet worden of op staande voet mogelijk is en spelen er ook emoties mee. Het is daarom verstandig om tijdig juridische bijstand in te schakelen in dergelijke situaties. Arboexpert geeft zelf geen juridische adviezen en zal altijd het traject van de (verzuim)voorschriften en het poortwachter proces volgen.