Home - Contact - Sitemap

Nieuwsbrief augustus 2009, artikel 1

Aanpak griep pandemie

Voor actuele informatie en verspreiding verwijzen we naar de websites van het RIVM en de website www.griepophetwerk.nl. Momenteel is nog steeds niet duidelijk in welk tempo en mate de griep zich zal verspreiden in Nederland. Op 17 augustus 2009 is besloten om op dit moment geen nationale inenting te organiseren, maar de griepprik eerst aan de risicogroepen aan te bieden. Dus gefaseerde inenting, maar dat kan bij een verandering van de verspreidingssnelheid natuurlijk weer wijzigen. Toch adviseren wij bedrijven om ook intern te kijken wat een massale uitval door griep voor het bedrijf kan betekenen. Wij hebben hiervoor een dagdeel assessment Aanpak griep beschikbaar waar we de officiële checklist bij gebruiken. Wat doen we in dit dagdeel (samen met 2 tot 4 medewerkers van uw organisatie)?

  1. Uitleg geven over wat dit type griep is/betekent
  2. Welke preventieve maatregelen u en uw werknemers kunnen nemen
  3. Inventarisatie en beoordelen van uw kwetsbaarheid bij uitval van personen
  4. Bespreken van maatregelen
  5. Beoordelen mogelijkheid van thuiswerk
  6. Opstellen / aanpassen van uw verzuimprotocol

De kosten bedragen € 395,- per dagdeel excl. btw, reiskosten en reistijd. U ontvangt een korte assessment rapportage in de vorm van een plan van aanpak.  De kosten en tijdsinvestering voor integratie van het plan van aanpak en bijwerken van het verzuimprotocol en eventueel verzuimreglement zijn niet inbegrepen.