Home - Contact - Sitemap

WGA manager

Sinds de invoering van de Wet WIA kunnen bedrijven kiezen voor het publieke bestel voor uitvoering en financiering van de WGA uitkeringen of voor een private uitvoering. Dit noemt men het hybride systeem.

Een onderneming die WGA eigen risico drager wordt is naast financieel aansprakelijk (waarvoor dekking is) ook verantwoordelijk voor de re-integratie activiteiten gedurende 10 jaar. De organisatie wordt een Z.B.O. (Zelfstandig Bestuurs Orgaan).

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor eigen risicodrager voor de WGA (Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te worden. De WGA is een onderdeel van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De keuze hiervoor is vaak gebaseerd op de actuele jaarlasten. De uitvoerende plichten aan het eigen risicodragen worden vaak onderbelicht. Om onduidelijkheid en onzekerheid te voorkomen voor WGA eigen risicodragers en de betrokken uitkeringsgerechtigden, biedt de inzet van WGA managers een oplossing. De WGA managers adviseren en begeleiden eigen risicodragers bij de financiële, maar vooral de uitvoerende consequenties van het eigen risico.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.