Home - Contact - Sitemap

Telefonische helpdesk

U heeft het recht om tien keer per jaar vragen te stellen aan de WGA manager op het gebied van verzuim, preventie, Wet poortwachter, Wet WIA, Wet ARBO en Wulbz. Deze helpdesk behelst geen juridisch advies, maar het betreft arbeidsdeskundige en veiligheidskundige adviezen op ieder gewenst moment en staat los van lopende WGA claims. Er gelden wel de volgende spelregels:

  • Fair use, de helpdesk is bedoeld als service, u mag niet verwachten dat de helpdesk als schaduwadviseur het volledige traject begeleid.
  • Uw vragen worden beantwoord door deskundige personen, maar blijven beperkt dat algemene adviezen, voor adviezen voor een individuele situatie kan een advies opdracht worden verleend.
  • U kunt uw vraag telefonisch stellen of per email. Wij staan in voor onze adviezen. Mondelinge beantwoording van korte telefonische vragen zijn echter niet altijd de beste manier om alle nuances van het antwoord goed over te brengen. Als u werkelijk op het advies wilt kunnen afgaan, adviseren wij u de beantwoording op schrift te stellen. De kosten hiervan worden u in rekening gebracht.
  • Gelet op het mondelinge karakter van de vraagstelling en beantwoording ervan, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Bij complexe vragen of situatie die een werknemersvisie en/of werkgeversvisie vereisen wordt aan u voorgesteld om een opdracht op locatie te verstrekken.
  • Afhankelijk van de urgentie wordt uw vraag beantwoord. De beantwoorder streeft er naar om uw vraag binnen enkele werkdagen te beantwoorden. De beantwoorder koppelt beantwoording die langer dan 48 uur duurt, naar u tijdig terug.
  • U kunt de vraag telefonisch, via linkedIn of per email stellen. Bij vragen per email wordt u teruggebeld. De beantwoorder kan ook per email terugkoppelen. Afhankelijk van de aard van de terugkoppeling en service, mag niet zonder aanvullende opdracht, aan deze terugkoppeling een schriftelijke advies status worden aangenomen.
  • Adviezen worden beperkt door de algemene voorwaarden van de beantwoorder. Elke aansprakelijkheid omtrent de beantwoording wordt afgewezen. Nadrukkelijk zijn alleen de algemene voorwaarden van de beantwoorder van toepassing.