Home - Contact - Sitemap

Kosten van de WGA manager

WGA verzekeraars bieden dekking voor ondersteuning bij het WGA eigen risico dragen. De kosten van de WGA manager zijn afhankelijk van de verzekeringsdekking en ingeschakelde deskundige(n).

De kosten voor het begeleiden en beheren van WGA uitkeringsgerechtigden en de WGA eigen risico drager bedragen € 350,- per WGA claim per jaar, met een minimum van € 350,- per jaar aangevuld met de kosten van inzet van deskundigen noodzakelijk voor de re-integratie inspanningen. Deze laatste kosten worden altijd voorgelegd aan de WGA verzekeraar, ter financiering. De WGA manager maakt hier en over wijze van terugkoppeling en vastlegging afspraken met de betreffende verzekeraar.  Bij WIA instroom wordt een WIA intake en ZBO screening aangeboden met daarop aansluitend de mogelijkheid van een beroep/bezwaar traject en/of het opstellen van een zorgvuldige re-integratie visie door betrokkene. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de verzekeringsdekking en ingeschakelde deskundige(n).

Kiest een WGA verzekeraar voor andere deskundigen in de uitvoering of interventies vanuit haar netwerk, dan koppelt de WGA manager dit aan u terug. Als belangenbehartiger/zaakwaarnemer zullen wij objectief adviseren over de beste aanpak. De focus van de WGA manager ligt echter niet op het zelf uitvoeren, maar in het sturen van het proces.

Kenmerken van de WGA manager

  • Zijn onafhankelijk en objectief.
  • Zijn deskundig en handelen in het belang van partijen.
  • Zijn niet in loondienst van een Arbo-dienst en/of verzekeraar.
  • Eerste doel is de sturing van het proces, met een gezamenlijke uitvoering.