Home - Contact - Sitemap

Kwaliteit en gedrag

De WGA managers zijn als register arbeidsdeskundige aangesloten bij de S.R.A. Zij onderschrijven de gedragscode opgesteld door de SRA; www.arbeidsdeskundigen.nl.

Toezicht

De WGA manager staat onder toezicht van een kwaliteitsbureau die in opdracht van Arboexpert en haar partners periodiek de kwaliteit en service van betrokken partijen bewaakt en beoordeelt. De onderneming is verplicht aan de kwaliteitsbewaking mee te werken en zich aan de wettelijke ARBO, WIA- en verzekeringsplichten te houden.