Home - Contact - Sitemap

Melden van claims aan de WGA manager

Het verzoek is om claims tijdig te melden. Indien de melding aan WGA manager niet binnen 2 weken na ontvangst van de WGA beschikking is doorgegeven, kunt u uw rechten verliezen. Het is daarom van groot belang dat u uw melding tijdig doet. Deze voorwaarde/verplichting is additioneel aan de meldingsverplichtingen in de polisvoorwaarden van uw verzekering. De onderneming loopt bij het niet tijdig melden van claims ook het risico dat de bezwaartermijnen worden overschreden.
 
 
Periodiek ontvangt u rapportages en terugkoppelingen van uitgevoerde acties. Ook de WGA uitkeringsgerechtigde wordt periodiek geïnformeerd over vervolgacties. Uiteraard hebben alle betrokkenen de verplichting om de WGA manager tijdig te informeren over wijzigingen van de omstandigheden, die van invloed zijn op de rechten en plichten van de betrokken partijen inclusief de verzekeraar.