Home - Contact - Sitemap

Voordelen van de WGA manager

De WGA manager werkt vanuit een meervoudige belangenbehartiging, de kern van de zaak is een goede oplossing voor alle partijen. Het voorkomen van medicalisering én juridisering. De voordelen zijn:

  • Deskundige ondersteuning bij het uitvoeren en begeleiden van WGA uitkeringsgerechtigden.
  • Ondersteuning door een telefonische helpdesk bij vragen.
  • Het regelen en beoordelen van co-financiering door verzekeraars.
  • Het beoordelen van de inspanningen van verzekeraars en bekendheid met polisvoorwaarden.
  • Advies over de inspanningen, rechten en plichten van de WGA uitkeringsgerechtigde.
  • Advies over de inspanningen, rechten en plichten van de WGA eigen risicodrager.
  • Organiseren en afstemming van alle partijen, rekening houdend met belangen en bewaking van rollen.
  • Voorkomen van problemen, misverstanden, door tijdige afstemming en duidelijkheid.
  • Goede en objectieve communicatie zodat conflicten worden voorkomen.
  • Lage kosten door financiering door de samenwerkende verzekeraars.