Home - Contact - Sitemap

Voorwaarden inzet WGA manager

Om als WGA manager te kunnen werken hebben we een tweetal basisvoorwaarden. We willen van de betrokkene zijn eigen visie op re-integratie persoonlijk vernemen. Dossier onderzoek is mooi, maar elke succesvolle re-integratie start met kennismaking met de persoon. Vaak is door medicalisering en juridisering de communicatie veel stroever dan nodig is.

Intake - re-integratie plan & visie

De Wet WIA artikel 6.2.2. vereist van een WGA eigen risico drager dat het plan van aanpak (en RIV) wordt geëvalueerd met de WGA uitkeringsgerechtigde. In Wet WIA artikel 6.3 is vastgesteld dat de WGA eigen risico drager zelf mag bepalen of hij een re-integratie visie opstelt. Om onduidelijkheid te voorkomen en met respect van de rechten van de WGA uitkeringsgerechtigde en ter vastlegging van de situatie en status bij aanvang van de begeleiding, wordt in de aanpak van de WGA manager altijd gestart met het opstellen van een re-integratie visie, inclusief de evaluatie van het plan van aanpak.

Screening Z.B.O. reglement en actueel niveau WGA ERD organisatie

Er wordt een screening uitgevoerd van de uitgevoerde en (specifieke) WGA RI&E door een geselecteerd bureau/organisatie. De toets is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de onderneming voldoet aan de wettelijke ARBO eisen en reeds voldoende maatregelen heeft genomen om de taken als WGA eigen risico drager, te kunnen uitvoeren. Heeft het bedrijf haar taken en organisatie nog niet volledig ingericht, zoals de aanwezigheid van een ZBO reglement, dan kunnen aan een implementatie traject kosten zijn verbonden. De WGA manager komt langs op locatie.