Home - Contact - Sitemap

Wat is en doet een WGA manager

WGA managers zijn onafhankelijke in WGA gespecialiseerde arbeidsdeskundigen die bedrijven en WGA-uitkeringsgerechtigden begeleiden bij de rechten en plichten bij de uitvoering van de Wet WIA.

Een WGA manager is:

  • Een arbeidsdeskundige;
  • niet in loondienst van een verzekeraar;
  • niet in loondienst van een Arbo-dienst;
  • niet werkzaam onder de verlengde arm van de bedrijfsarts of functionele eenheid van de verzekeringsarts;
  • aantoonbaar ervaren op het gebied van verzuim en WIA;
  • geregistreerd bij de SRA en volgt de gedragscode van de arbeidsdeskundigen;
  • zelfstandig gevestigd of directie voerend bij een bureau.