Home - Contact - Sitemap

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is sinds mei 2005 geaccrediteerd als certificeerbaar schema.

De basis voor OHSAS is ISO 9001. OHSAS benadert veiligheid meer als een managementsysteem met als basis de risico inventarisatie en evaluatie met het accent op beheersen. OHSAS is ondergebracht bij SCCM die ook de ISO 14001 voor milieu certificering beheerd, voor informatie zie: www.sccm.nl