Home - Contact - Sitemap

VGM Dashboard

Het VGM Dashboard is bedoeld als een management informatie overzicht. Het doel is om het management op een eenvoudig wijze te laten zien hoe het binnen de organisatie is geregeld op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Een cockpit overzicht voor managers om de juiste (kosten) informatie te ontvangen.

Hoe werkt het?

Er zijn 10 hoofdaspecten. Deze 10 hoofdaspecten bevatten de hoofdstukken uit de arbowet, aangevuld met een milieuaspect.

Ideaal is het wanneer alle aspecten als "Voldoet" gekwalificeerd worden, er zijn dan geen observaties of tekortkomingen (NC's).

De gegevens om de dashboard te kunnen samenstellen worden in de vorm van een quickscan en interviews uit uw organisatie gehaald. In veel gevallen zal dit niet meer dan een halve dag in beslag nemen.